Meer nieuwe huizen in dorpen Smallingerland

Het centrum van Oudega. Foto: Jilmer Postma

Bij de bouw van 1100 nieuwe woningen in Smallingerland zal de gemeente de eigen dorpen niet negeren ten koste van hoofdplaats Drachten.
Lees meer over
Smallingerland

In samenwerking met de Dorpsbelangen moet het college zich actief inzetten voor de bouw van nieuwe koop- of huurhuizen, als daar behoefte aan is. Het liefst op eigen gemeentegrond. Een voorstel van het CDA met die opdracht kreeg dinsdag in de raadsvergadering een meerderheid achter zich.

In Smallingerland moeten voor 2025 1100 extra woningen komen, zo is vorig jaar al vastgelegd in de gemeentelijke woonvisie. Die nieuwe woningvoorraad verrijst hoofdzakelijk in Drachten. Een van de redenen is dat corporaties in de dorpen geen huurwoningen willen bijbouwen, omdat daar volgens hen geen vraag zou zijn.

Zowel raad als college wil het daar niet bij laten. ,,Vanuit de dorpen krijgen wij het signaal dat er een grote behoefte is”, aldus wethouder Robin Hartogh Heys. Hij wil dat Dorpsbelangen de wensen goed in kaart brengen. ,,Misschien is er geen belangstelling voor sociale huur, maar wel voor koop?”

Inhoudelijk zat de hele raad dinsdag op dezelfde lijn als het CDA, maar een paar partijen hadden er moeite mee dat fractievoorzitter Karin van der Velde er een amendement van maakte, en niet een wat meer vrijblijvende motie. Ook omdat de woonvisie immers al was aangenomen. Voor de ChristenUnie was het reden om zelf maar een motie in te dienen - met precies dezelfde tekst als het CDA-voorstel. ,,Een zielige vertoning”, in de ogen van Van der Velde, die uiteindelijk voldoende stemmen kreeg.

Onderdeel van de woninguitbreiding is de aanpak van braakliggend terrein, ‘rotte kiezen’ en ander vastgoed in Drachten. De gemeente doet dat vanaf nu vaker zelf, in plaats van te wachten tot commerciële partijen het initiatief nemen. Voor de zomer ligt er een nieuwe ‘grondstrategie’ bij de gemeenteraad. Het eerste geld - drie ton- om de projectontwikkeling van nieuwe huizen voor te bereiden stelden de partijen dinsdag beschikbaar.

Nieuws

menu