Marokko moet veiligelanders terugnemen, vindt burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland. 'Overlast gaat ten koste van het draagvlak voor echte vluchtelingen'

Een klein groepje asielzoekers veroorzaakt zoveel overlast in Drachten dat ze het draagvlak voor asielopvang ondermijnen. Het rijk moet er veel harder aan trekken dat landen van herkomst hun ‘onderdanen’ terugnemen.

De overlast veroorzaakt door een klein groepje asielzoekers gaat ten koste van het draagvlak voor echte vluchtelingen.

De overlast veroorzaakt door een klein groepje asielzoekers gaat ten koste van het draagvlak voor echte vluchtelingen. Foto: Jilmer Postma

Dat zegt burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland. Hij reageert hiermee op het rapport Vervolgonderzoek naar de aanpak van overlastgevende asielzoekers , dat de Inspectie Justitie en Veiligheid dinsdag presenteerde.

Het azc in Drachten is een van de zes waar de inspectie een bezoek heeft gebracht. Om hoeveel overlastgevers het hier precies gaat, kon het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) niet aangeven. Landelijk gaat het om ongeveer 350 van de 27.500 asielzoekers die in Nederland worden opgevangen.

Jonge mannen

Het gaat vooral om jonge mannen uit Marokko, Algerije, Libië en Tunesië, ook wel veiligelanders genoemd. Ze hebben weinig opleiding en nauwelijks toekomstperspectief. Ze hopen hier op een beter leven, maar maken nauwelijks kans op een verblijfsvergunning.

Drachten zag de overlast van deze groep de afgelopen jaren toenemen. ,,Denk aan winkeldiefstal en onaangepast gedrag, zoals fietsen waar het niet mag. De overlast kost veel te veel politiecapaciteit en daar zit een grens aan. Als het COA niet in staat is dit te regelen, verdwijnt het draagvlak voor asielopvang’’, waarschuwt Rijpstra.

Rijksgeld

in april vorig jaar, na een massale vechtpartij in het azc waar een groep mannen uit Noord-Afrika bij betrokken was, trok de burgemeester al aan de bel bij staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid. Die kwam met een reeks maatregelen, zoals snelrecht om de overlast te beteugelen, extra beveiliging en het opleggen van een meldplicht of gebiedsverbod.

Smallingerland kreeg samen met Opsterland 100.000 euro rijksgeld voor een kleinschalige opvang bedoeld voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Rijpstra: ,,Door hen intensief te begeleiden, willen we voorkomen dat er later overlast ontstaat.’’

Er is in Nederland één speciale locatie voor overlastgevers, de Handhavings- en Toezichtlocatie in Hoogeveen. Medewerkers hebben hier meer sanctiemogelijkheden dan in gewone opvangcentra.

Probleem is dat asielzoekers hier vaak niet direct terecht kunnen, terwijl de medewerkers in gewone azc’s niet zijn toegerust om hen goed te begeleiden. De overlastgevers hebben vaak psychiatrische problemen, zijn verslaafd of vertonen crimineel gedrag.

Maatregelen

Ondanks de maatregelen is er nog steeds overlast, die volgens de burgemeester in golven komt. Rijpstra: ,,De vraag is: waarom komen deze jongeren naar Europa? Ze hebben hier eigenlijk niks te zoeken. Het rijk moet er daarom veel sterker op aandringen bij landen als Marokko dat die hun eigen onderdanen terugnemen. Dat doen ze nu niet, met alle gevolgen van dien. Ik zou graag de Marokkaanse ambassadeur hier willen uitnodigen om dit probleem te bespreken. Want de overlast gaat ten koste van het draagvlak voor echte vluchtelingen, die lijden hieronder.’’

Het COA verwijst voor een reactie naar de landelijke site. ‘Al een paar jaar vragen wij aandacht voor het probleem van overlast. Er is een relatief kleine groep asielzoekers in onze opvang gekomen waar het COA niet voor toegerust is. Voor deze groep zijn inzet, expertise en bevoegdheden nodig die meer passen bij geestelijke gezondheidszorg, verslavingsdeskundigen, politie, Openbaar Ministerie en andere organisaties’, schrijft bestuurslid Joeri Kapteijns.

De inspectie onderschrijft dit en zet in haar aanbevelingen dat COA-medewerkers genoeg middelen en bevoegdheden moeten krijgen om de overlast aan te pakken, en ook begeleiding te kunnen bieden. De politie moet alle strafrechtelijke mogelijkheden kunnen benutten, en asielaanvragen van deze groep moeten, zoals eerder afgesproken met de IND, met voorrang worden behandeld.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Smallingerland