Leerlingen Drachtster Lyceum in Ierland voor uitwisseling met Ierse en Baskische scholieren: 'Wy hienen it fan dei ien ôf hiel moai mei inoar'

Acht leerlingen van het Drachtster Lyceum zijn deze week afgereisd naar Ierland voor een uitwisselingsproject met Baskische en Ierse scholieren. Ze werken samen aan het WikiWomen-project en schrijven nieuwe biografieën over Friese, Ierse en Baskische vrouwen.

Alle Friese, Ierse, en Baskische leerlingen samen met hun docenten.

Alle Friese, Ierse, en Baskische leerlingen samen met hun docenten. Foto: Lisa Boersma

Lees meer over
Smallingerland

„WikiWomen is in projekt, in gearwurking tusken Fryslân, Ierlân en Baskelân, om mear froulju op de ferskillende Wikipedia’s te krijen”, zegt Lisa Boersma, projectcoördinator voortgezet onderwijs bij Afûk. Zij is met de leerlingen in Ierland en vertelt meer over de uitwisseling.