Langer speciaal onderwijs in school De Tike

 Basisschool De Gielguorde in De Tike.

Basisschool De Gielguorde in De Tike. FOTO ARCHIEF/JILMER POSTMA

De voormalige basisschool in De Tike mag nog anderhalf jaar langer worden gebruikt als school voor voortgezet speciaal onderwijs.
Lees meer over
Smallingerland

De gemeente Smallingerland keurt een verzoek hiertoe van school VSO Talryk goed.

Vanaf februari 2020 kreeg een klein aantal jongeren tussen 11 en 16 jaar les in het oude gebouw van De Gielguorde. De sluiting van de oude basisschool zorgde eerder voor verdriet en onvrede in het dorp. Na een jaar concludeert de schoolleiding dat de locatie ,,zeer passend” is voor deze leerlingen met een verstandelijke beperking.

Mede omdat het dorp positief is over het gebruik van het schoolgebouw, verlengt de gemeente de proef tot in juli 2022. Op dat moment zal ook duidelijk zijn of de leerlingen van VSO Talryk definitief mogen blijven.