Inschrijving voor nieuwbouw zwembad De Welle in Drachten 'fors boven budget': aanbestedingsprocedure is gestaakt

De ene aannemer die zich heeft gemeld voor de bouw van het nieuwe zwemcentrum De Welle in Drachten zit ‘ver boven het beschikbare budget’ van de gemeente.

Zo komt de nieuwe De Welle er uit te zien.

Zo komt de nieuwe De Welle er uit te zien.

Lees meer over
Smallingerland

‘Op basis van de inschrijving is geconcludeerd dat deze onaanvaardbaar is gezien de hoogte van de inschrijfsom’, staat er in de een brief die is gericht aan de gemeenteraad. De aanbestedingsprocedure is gestaakt. Met het bouwbedrijf worden gesprekken gevoerd over de situatie.

Nieuws

menu