Hoogovenslakken in fundering Wâldwei, nog onzeker of ze worden verwijderd

Onder het wegdek van de Wâldwei zijn hoogovenslakken verwerkt. Dat kan zorgen voor bulten in de weg, maar of de slakken worden verwijderd moet nog maar blijken.

De Wâldwei ter hoogte van Nijega.

De Wâldwei ter hoogte van Nijega. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Rijkswaterstaat (RWS) sprak zichzelf op dit punt de laatste jaren tegen. Een landelijke afdeling van de dienst stelt al twee jaar in rapporten dat de slakken in de fundering van de N31 tussen Werpsterhoek en Drachten worden verwijderd. En dat dit ,,omstreeks 2023” gebeurt. Maar RWS Noord-Nederland geeft juist aan dat hier nog niets over is besloten.

Hobbels

Hoogovenslakken, een bijproduct uit de ijzerindustrie, zorgden een paar jaar geleden nog voor veel problemen op de A32 tussen Leeuwarden en Heerenveen. De slakken gingen na verloop van tijd bewegen en uitzetten. Het leidde tot slecht asfalt en er ontstonden hobbels in de weg. De weg bleef veilig, maar na klachten van autorijders pakte Rijkswaterstaat de hobbels aan.

Lees ook | ‘Wat zijn hoogovenslakken en waarom verpesten ze de A32?’

Hoogovenslakken kunnen ook een risico vormen voor het milieu. Vanwege alle bij-effecten wordt het materiaal niet langer gebruikt voor de fundering van (nieuwe) wegen.

Rijkswaterstaat meldt in landelijke rapporten uit 2019 en 2020 dat ook de N31 (Wâldwei) slakken bevat en dat die worden verwijderd. Dat werk zou gecombineerd moeten worden met de aanleg van ‘tweelaags zoab’, een vakterm voor stil asfalt.

Geluidshinder

Dat stille asfalt is nodig omdat op het wegdeel tussen Wergea en Drachten teveel geluidshinder optreedt voor de omgeving. Rijkswaterstaat is in zo’n geval verplicht om maatregelen te treffen.

Woordvoerder Baudina Schaafsma van RWS Noord-Nederland is verbaasd over de passages in de rapporten. Volgens haar is nog helemaal niet bepaald of, en waar, er onderhoud nodig is aan de Wâldwei. Dat wordt pas dit jaar onderzocht.

Niet voor eind 2021 beschikt Rijkswaterstaat over alle noodzakelijke gegevens. ,,Daarna bepalen we welk onderhoud of herstel er gepleegd wordt en waar.”

‘Laten zitten’

Schaafsma bevestigt dat er op bepaalde delen van de weg slakken in de fundering zitten. Het onderzoek moet uitwijzen waar precies. ,,Maar als volgend jaar blijkt dat het er verder goed uitziet, bestaat de kans dat we ze laten zitten.”

Dat in de landelijke RWS-rapporten – die beide al naar de Tweede Kamer zijn gestuurd – toch staat dat de slakken worden verwijderd, is volgens haar ,,te voorbarig” en ,,niet juist”. Opmerkelijk: de onjuiste informatie moet afkomstig zijn van RWS Noord-Nederland zelf, erkent ze. De rijksdienst gaat intern uitzoeken hoe dat kon gebeuren.

Hoogovenslakken zijn vroeger op meerdere plekken gebruikt als wegfundering. Volgens Schaafsma worden de slakken niet per definitie verwijderd wanneer ze niet tot schade leiden. Ook niet op het moment dat er groot wegonderhoud in uitvoering is. ,,Een wegfundering vervangen kost veel belastinggeld.”

Hergebruiken

Onder de A6 tussen de Ketelbrug en Lelystad, waar nu onderhoud wordt gepleegd, zitten de slakken ook. Op een klein deel van het traject is de grond daardoor ernstig vervuild. Aannemer Heymans past hier een zelfbedachte recycle-methode toe om de slakken te hergebruiken in de vernieuwde fundering. Het gaat volgens Rijkswaterstaat om een experiment.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Smallingerland