Honderden huizen erbij: Drachten lonkt naar hoogopgeleide forens

Honderden huizen wil Smallingerland erbij, om het thuishonk te worden voor de werkende mens in Noord-Nederland. Die woningen komen dan vooral in Drachten.

Aanleg van de riolering voor nieuwe wogen op de Luwte, het laatste onderdeel van de nieuwbouwwijk Drachtstervaart. Een groot de nieuwe woningvoorraad in Drachten wordt op deze plek opgeleverd.

Aanleg van de riolering voor nieuwe wogen op de Luwte, het laatste onderdeel van de nieuwbouwwijk Drachtstervaart. Een groot de nieuwe woningvoorraad in Drachten wordt op deze plek opgeleverd. FOTO JILMER POSTMA

Voor de komende vijf jaar zijn er al concrete bouwplannen voor 640 nieuwe huizen (inclusief ten minste 15 woonwagenstandplaatsen) in de gemeente. Maar Smallingerland heeft van de provincie ruimte gekregen voor nog 400 meer. Ook die extra woningen wil de gemeenten opleveren.

‘Uitvalsbasis’

Doelgroep: werkenden, hoogopgeleid, forenzend binnen de Noord-Nederlandse arbeidsmarkt. Smallingerland wil hen verleiden om voor Drachten als nieuwe ,,uitvalsbasis” te kiezen, zo staat in de nieuwe gemeentelijke woonvisie. Hoe dat verleiden er precies uit gaat zien, wordt verder uitgezocht. Ondertussen nodigt de gemeente projectontwikkelaars uit.

Smallingerland telt in 2025 naar verwachting 55.700 inwoners, nog geen honderd meer dan nu. Maar door de vergrijzing komen er steeds meer eenpersoonshuishoudens, en ook jongere leeftijdsgroepen wonen vaker en langer dan vroeger op zichzelf. En zo groeit het aantal huishoudens in Smallingerland in dezelfde periode met ongeveer 500.

De nieuwbouw wordt duurzaam en ‘flexibel’, wat betekent dat woningen makkelijk kunnen worden aangepast aan meerdere soorten bewoners, bijvoorbeeld senioren en studenten.

Inbreiding

Drachten krijgt het leeuwendeel van de nieuwe woningvoorraad: van de al bestaande plannen voor 640 huizen komen er hier ruim 450. Grotendeels in de nieuwbouwwijken Drachtstervaart en Vrijburgh, verspreid door Drachten vindt er op kleinere schaal inbreiding en wijkvernieuwing plaats.

Met al die extra inwoners moet ook de binnenstad aantrekkelijker worden. Nu het winkelgedrag verandert, maakt de gemeente een prioriteit van de strijd tegen leegstand. Commerciële panden zullen vaker woningen worden.

In Boornbergum mag nieuwbouwwijk Middelgeast nog rekenen op vijftig woningen. De overige dorpen moeten het met veel minder doen. Mede omdat corporaties Accolade en Woonfriesland geen huurwoningen meer in de dorpen willen bouwen, en er vooral veel vrijstaande woningen staan, is daar een gebrek aan huizen voor jonge stellen en jonge gezinnen.

Leefbaarheid in de dorpen

Wat er bij komt, is vooral koop, geen huur. Smallingerland wil wel initiatieven ondersteunen om de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren, maar speelt geen actieve rol in het uitbreiden van woningen voor starters.

De nieuwe woonvisie is opgesteld in overleg met burgers en allerlei organisaties in Drachten en de dorpen. Volgende week komen de plannen aan de orde in de gemeenteraad.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Smallingerland