Hogere kosten zorg-bv Carins spelen Smallingerland parten

Het gemeentehuis van Smallingerland. Foto LC

Alleen als Smallingerland de komende jaren 5 miljoen bezuinigt, is er op papier ruimte voor 1,5 miljoen aan nieuwe plannen. Maar veel keuzes zijn er niet.
Lees meer over
Smallingerland

Een nieuwe skatebaan in Drachten, het opknappen van de Torenstraat, de snelfietsroute: het college van Smallingerland heeft een lijst met 3,6 miljoen euro aan’ nieuw beleid’. opgesteld.

Maar zelfs als de gemeenteraad over een paar weken instemt een meer bezuinigingen, kan daarvan maar voor 1,5 miljoen worden uitgegeven, bleek vrijdag bij de presentatie van de perspectiefnota.

Op de lijst met nieuwigheden staan namelijk ook posten waar de gemeente in feite niet omheen kan, zoals de bouwkostenstijgingen van basisschool de Parel en sporthal de Drait. Maar bovendien blijkt Carins, de verzelfstandigde organisatie waar inwoners van Smallingerland aankloppen voor wmo en jeugdhulp, geld nodig te hebben.

De begroting moet met 1,4 miljoen omhoog om te kunnen functioneren zoals de gemeente dat heeft bepaald. Met name door nieuwe, landelijke wmo-afspraken kreeg Carins vorig jaar opeens veel aanvragen en zijn er wachtlijsten ontstaan. Die moeten nu worden weggewerkt.

Het is maar de vraag of de gemeenteraad Carins die 1,4 miljoen, of een deel daarvan, kan ontzeggen. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om de wmo goed te regelen. Toch wil wethouder Sipke Hoekstra de keuze aan de partijen laten.

Die worden op 30 juni gevraagd om een ,,richtinggevende uitspraak” te doen over de nota en de bezuiniging van vijf miljoen goed te keuren. Na de zomer is duidelijk hoeveel geld er bij komt vanuit het rijk, en weet de gemeente beter wat er wel niet mogelijk is.

Smallingerland zet alvast 3 miljoen euro opzij voor extra kosten vanwege de coronacrisis.

Nieuws

menu