Het wordt donkerder in Smallingerland: gemeente wil lichten dimmen

De straatlantaarns vanaf half 11 ’s avonds op halve kracht, fietspaden in het buitengebied minder verlichten en voor ,,overbodig licht” een apart meldpunt: Smallingerland heeft een nieuw verlichtingsplan paraat.

FOTO

FOTO NIELS WESTRA

,,Sober en doelmatig”, is het motto in het nieuwe beleidsplan dat burgemeester en wethouders willen invoeren.

Een van de ambities is om in 2030 het energieverbruik van de openbare verlichting in de gemeente met 50 procent terug te brengen ten opzichte van 2013. Ook wil Smallingerland de eventuele overlast van verlichting voor mens en natuur terugdringen.

Het plan zelf was gisteren nog niet beschikbaar. Ook is nog niet duidelijk wanneer de gemeenteraad erover besluit en hoeveel geld er mee wordt bespaard. Wel noemt het college al een serie maatregelen. Zo moet over tien jaar alle openbare verlichting uitgerust zijn met ledlampen.

Fietspaden en buitengebied: minder licht

Op fietspaden in het buitengebied wil het college op aangegeven tijden de ‘gewone’ lichten doven. Er is dan wel ‘oriëntatieverlichting’ die het verloop van de weg aangeeft. De verlichting op het platteland wordt in het algemeen teruggebracht, om ,,schijnveiligheid” te voorkomen en de natuur minder te belasten.

Tussen half 11 ’s avonds en 6 uur ’s ochtends wordt alle openbare verlichting met tenminste 50 procent gedimd. Parken en wandelpaden blijven ’s nachts donker.

Meldpunt

Als er plannen zijn om bruggen, torens, klokkenstoelen of andere objecten ’s nachts met schijnwerpers te verlichten, moet de gemeente daarbij eerst vaststellen dat de lichthinder niet te groot wordt. Wie meent dat ergens onnodig iets wordt verlicht, kan dat straks aangeven bij een speciaal meldpunt.

Het uitgangspunt blijft dat openbare verlichting bijdraagt aan de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid. Wel wil het college bij nieuw aangelegde of vernieuwde wegen op plekken waar de kans op ongelukken afwezig is, kijken of verlichting achterwege kan blijven.

De ELP-fractie heeft de laatste paar jaar herhaaldelijk gevraagd om een update van het gemeentelijke verlichtingsplan. Het had er eind vorig jaar al moeten liggen, maar door ,,grote werkdruk” is dat steeds opgeschoven.

Smallingerland was in 2019 724.000 euro kwijt voor de openbare verlichting, waarvan 300.000 euro aan energiekosten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Smallingerland