Weinig animo voor bijeenkomst vliegveld Drachten. 'Het leeft niet'

De bijeenkomst van woensdag was bedoeld om omwonenden te informeren over de plannen met het Drachtster vliegveld, maar een aantal tegenstanders greep de kans om flink kritiek te uiten.

Vliegveld Drachten.

Vliegveld Drachten. Foto: Jilmer Postma

Lees meer over
Smallingerland

Zij vertelden in brede school De Wiken over hun angst voor toenemende overlast en stelden dat omwonenden veel eerder bij het proces betrokken hadden moeten worden. Ze vroegen zich bovendien af waarom er in een tijd van grote woningtekorten niet massaal huizen worden gebouwd op de plek van de airstrip.