Vaar je schoner? Dan krijg je als vrachtschipper korting bij de haven in Drachten

De haven van Drachten is de eerste plek in Friesland waar vrachtschippers korting krijgen als ze aantoonbaar schoner varen. ,,Een financiële prikkel voor de binnenvaart.”

De industriehaven in Drachten.

De industriehaven in Drachten. Foto LC

Investeren in een schonere motor of ‘groenere’ brandstof kost schippers in de binnenvaart een aardige duit, maar in Drachten krijgen ze daar vanaf nu iets voor terug. De industriehaven sluit zich aan bij de Green Award-organisatie voor schone zee- en binnenschepen. Voor schippers betekent dat een korting van maximaal zo’n twintig procent op het haventarief voor laden en lossen, als ze kunnen aantonen dat ze hun milieu-uitstoot proberen te beperken.

,,Zo komt er echt een financiële prikkel voor de binnenvaart”, vindt wethouder Maria le Roy, die donderdag het havencertificaat in ontvangst nam. De gemeente Smallingerland nam dit voorjaar een nieuwe havenverordening aan, waarbij de mogelijkheid om korting te geven al is verwerkt in de tarieven.

Landelijk zijn er nu dertig industriehavens die op zo’n manier duurzame schippers kunnen ‘belonen’, maar Drachten is in Friesland de eerste. ,,Wij zijn nog niet zover met onze verordening”, aldus directeur Paul Pot van de Harlinger haven, ook aanwezig bij de uitreiking. ,,Maar ik zou zoiets zeker willen.”

'Het is belangrijk om al dat geld op te halen'

In Drachten waren de havenregels sowieso aan een update toe. Zo zijn er nu richtlijnen die tegengaan dat schepen overal met een draaiende schroef laden en lossen, en daarmee de kades beschadigen. Daarnaast bleek bovendien dat niet elk binnenkomend schip (genoeg) liggeld betaalt. Het systeem om havengelden te innen is nu verbeterd. Wethouder Le Roy: ,,Het is belangrijk om al dat geld op te halen, zodat de inwoners zich niet afvragen: ‘waarom hebben we die haven hier eigenlijk?’”

Green Awards is in 1994 ontstaan in de Rotterdamse haven, nadat bleek dat incidenten en ongevallen in het havengebied vaak ook voor milieuschade zorgden. Tot nu toe varen er 870 schepen rond met een groen certificaat van deze organisatie. Dat zijn er nog relatief weinig, ziet ook Smallingerland. Om die reden zijn de kosten om hen een havengeldkorting aan te bieden ‘te verwaarlozen’, denkt de gemeente.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Smallingerland