Gemeente Smallingerland gaat inwoners met schulden eerder helpen

FOTO

FOTO PIXABAY

Al voordat ze zelf aan de bel trekken wil de gemeente Smallingerland mensen met betaalachterstanden op hun vaste lasten gaan helpen. Er zijn twee ‘vroegsignaleerders’ aangesteld die deze nieuwe taak vanaf 1 februari gaan uitvoeren.
Lees meer over
Smallingerland

De reden is dat inwoners vaak lang wachten met hulp zoeken, „omdat ze zich schamen of denken dat ze zelf de problemen nog wel op kunnen lossen”, aldus de gemeente. Het gaat bijvoorbeeld om betalingsachterstanden bij woningcorporaties, zorgverzekeraars en energie- en drinkwaterbedrijven.

De vroegsignaleerders moeten de mensen met betalingsachterstanden gaan helpen met het op orde brengen van de administratie, met het aanvragen van inkomensverruimende maatregelen of het inzetten van andere maatregelen.

Er wordt dit jaar gestart met huisbezoeken bij inwoners die drie of meer betalingsachterstanden hebben, daarna volgen mensen met twee betalingsachterstanden, waarbij ook een huurachterstand is. Met andere inwoners wordt gebeld of ze krijgen een mail, een sms of een brief waarin staat waar ze terecht kunnen voor hulp.