Geen verbouwing gemeentehuis als offer voor lagere ozb Smallingerland

De op handen zijnde ozb-verhoging van 8 procent in Smallingerland kán de helft lager, blijkt uit een nieuw voorstel van B en W. Dat vraagt wel om keuzes.

Gemeentehuis Smallingerland in Drachten.

Gemeentehuis Smallingerland in Drachten. Foto Marcel van Kammen

Lees meer over
Smallingerland

Een daarvan is het schrappen van de interne verbouwing van het gemeentehuis. Dat scheelt de komende jaren steeds 180.000 euro. Ook zou de gemeente kunnen afzien van de deelname aan het snelfietspad tussen Heerenveen en Drachten, wat jaarlijks 56.000 euro bespaart.

Van 8 naar 4 procent