Geen verbouwing gemeentehuis als offer voor lagere ozb Smallingerland

De op handen zijnde ozb-verhoging van 8 procent in Smallingerland kán de helft lager, blijkt uit een nieuw voorstel van B en W. Dat vraagt wel om keuzes.

Gemeentehuis Smallingerland in Drachten.

Gemeentehuis Smallingerland in Drachten. Foto Marcel van Kammen

Een daarvan is het schrappen van de interne verbouwing van het gemeentehuis. Dat scheelt de komende jaren steeds 180.000 euro. Ook zou de gemeente kunnen afzien van de deelname aan het snelfietspad tussen Heerenveen en Drachten, wat jaarlijks 56.000 euro bespaart.

Van 8 naar 4 procent

Met deze en andere maatregelen kan Smallingerland ruim een half miljoen euro vrijspelen. Dat maakt het vervolgens mogelijk om de onroerendezaakbelasting voor de inwoners niet met 8 procent te verhogen, tot vorige week nog het voorstel van burgemeester en wethouders, maar met 4 procent.

Met dit ,,alternatief” voor de begroting, dat vlak voor het weekeinde aan de fracties is aangeboden, doet het college een handreiking naar de gemeenteraad. Die wil dat de inwoners van Smallingerland zoveel mogelijk worden ontzien. Bij de begrotingsvergadering, vorig week dinsdag, dienden de partijen een lading wijzigingen in. Bezuinigen is onvermijdelijk, vond ook de raad, maar wel op andere posten. En de gemeente mocht ook wel wat meer in ‘eigen vlees’ snijden.

‘Ambities versoberd’

Het debat werd geschorst, en in de dagen daarna rekende het college 25 amendementen door. Bij zeven daarvan zien B en W mogelijkheden, blijkt nu. Dan gaat het vooral om het niet, of later uitvoeren van nieuwe plannen uit de begroting. De ,,ambities zijn versoberd”, zoals het college het omschrijft.

Bijna alle fracties die een voorstel indienden, zien wel iets van hun wensen gehonoreerd. Het bevriezen van uitgaven voor de verbouwing van het gemeentehuis kwam bij de ChristenUnie en CDA vandaan. Het vervangen van de klimaatinstallatie is wel noodzakelijk.

Straatverlichting, fonteinen

Het college is ook bereid om, op suggestie van het CDA, straatverlichting in het centrum nu niet te vervangen en ook geen geld te steken in het oppeppen van het mobiele bereik in de parkeergarage onder het Raadhuisplein. Eén bezuiniging kan op verzoek van de ELP worden teruggedraaid: het stopzetten van de gemeentelijke fonteinen.

Het college geeft wel een serieuze waarschuwing mee aan de raad: dit voorstel met een lagere ozb gaat Smallingerland nog meer geld kosten. Kwam de eerste versie van de meerjarenbegroting nog uit op een tekort van 2,5 miljoen euro in 2024, nu wordt dat 2 ton meer. Dinsdag neemt de raad een besluit.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Smallingerland