Geen 'gemeentejournalist' voor Smallingerland, wel meer info uit de raadszaal

Het gemeentehuis van Smallingerland. FOTO LC

Smallingerland gaat niet zelf journalistiek verslag (laten) doen over de gemeentepolitiek. De FNP wilde dit, maar heeft het idee laten varen.
Lees meer over
Smallingerland

Wel worden er, op verzoek van dezelfde eenmansfractie, in het vervolg samenvattingen gepubliceerd van de punten op de raadsagenda. Dat geldt ook voor de uitkomst van alle beslispunten, inclusief het stemgedrag van alle partijen. Een amendement met deze inhoud van FNP’er Durk Oosterhof kreeg gisteravond voldoende steun van de raad.

Oosterhof verving daarmee zijn eigen initiatief-raadsvoorstel, waarover de partijen gisteren eigenlijk in debat zouden gaan. In dat voorstel pleitte de FNP voor een ,,onafhankelijk journalistiek verslag” van alle raadsbijeenkomsten, die bijvoorbeeld via een gemeentelijke nieuwsbrief onder bewoners konden worden verspreid.

Volgens Oosterhof hebben de Friese regionale en lokale media wel aandacht voor ‘grote’ dossiers in Smallingerland – De Lawei, de Drachtstervaart, de bestuurscrisis – maar komt de rest van het gemeenteraadswerk er bekaaid vanaf. Daardoor hebben veel inwoners geen goed beeld meer van al het werk dat de raad doet, vreest hij. Het voorstel om journalistiek verslag te doen van raadszaken was al opgenomen in het akkoord van de nu gesneuvelde coalitie, waar ook de FNP in zat.

Oosterhof erkende gisteren dat het ,,in bytsje nuver” was om het eigen voorstel nu weer aan te passen. Toch ziet hij bij nader inzien af van gemeentejournalistiek. Dat zou de Friese media in de weg zitten, redeneert hij nu, en discussies over de onafhankelijkheid van zo’n raadsverslaggever worden zo voorkomen. Een initiatief van het rijk om lokale journalistiek te versterken brengt mogelijk ook lucht, hoopt hij.

Heerenveen experimenteerde in 2015 al met een eigen tekstschrijver, maar staakte die proef na een jaar.

Nieuws

menu