Extra vinger aan de pols bij Aventura na onderzoek (dat deels geheim blijft)

Smallingerland zal zorginstelling Aventura in Drachten vanaf nu dichter op de huid zitten dan andere zorgverleners in de gemeente.

Gemeentehuis Smallingerland in Drachten.

Gemeentehuis Smallingerland in Drachten. Foto Marcel van Kammen

Dat is een uitkomst van het onderzoek dat de gemeente naar Aventura heeft laten doen, zegt wethouder Bert Westerink.

,,Periodiek” zullen er gesprekken plaatsvinden tussen de toezichts-ambtenaar van de gemeente en Aventura, waarbij ook iemand van de Friese zorginkooporganisatie SDF aanschuift.

‘Uitzondering voor Aventura’

Volgens Westerink gaat het om een ,,uitzondering” op de werkwijze waarop Smallingerland normaal gesproken met zorgaanbieders omgaat, zei hij gisteren tijdens de raadsvergadering.

CDA-fractielid Hans Doddema had een spoeddebat over Aventura aangevraagd. Niet alleen uit onvrede over het wrakke onderzoeksrapport over vermeende misstanden bij het zorgbedrijf, maar ook omdat de situatie voor de cliënten volgens hem nog steeds niet in orde is.

Doddema krijgt naar eigen zeggen signalen dat bewoners niet elke dag een warme maaltijd zouden krijgen. Ook zou er weinig dagbesteding zijn.

Meer antwoorden

Aventura biedt begeleid en beschermd wonen aan mensen met een beperking. Na signalen dat die zorg ondermaats zou zijn, liet de gemeente dit voorjaar een onderzoek uitvoeren. De uitkomst was dat er niet structureel iets mis was bij Aventura. Het onderzoeksrapport was alleen zo beknopt, dat een groot deel van de gemeenteraad in augustus om meer antwoorden vroeg.

Die antwoorden zijn er inmiddels, maar het college heeft ze onder geheimhouding aan de raadsleden verstrekt. Dat maakte het debatteren gisteravond erg lastig.

Wel of niet geheim

Opmerkelijk genoeg bleek één document volgens burgemeester Jan Rijpstra bij nader inzien toch niet geheim te zijn. Doddema wilde het ,,uit principe” toch niet gebruiken.

De ELP hield zich ook aan het eigen principe om geheimgemaakte stukken niet in te zien. Fractievoorzitter Yntze de Vries kon zo openlijk informeren naar de 285.000 euro aan gemaakte kosten die Aventura niet kon verantwoorden. Hij stelde de vraag tot twee keer, maar Westerink gaf geen antwoord.

Juiste regels

Niet alle partijen vonden het een spoeddebat waard. Het kan een goede blik op de feiten in de weg zitten, vond Jouke de Jong van de ChristenUnie. Er loopt nog een onderzoek van SDF naar Aventura. ,,En houdt Aventura zich niet aan de regels, of hebben wij als gemeente niet de juiste regels opgesteld?’’, opperde hij.

De wethouder doet geen uitspraken over de manier waarop het Aventura-onderzoek is uitgevoerd, omdat dit onder het vorige college is uitgezet. ,,Al vind ik er van alles van.”

De geheimhouding die de totstandkoming en de uitkomsten van het rapport omgeeft, is volgens Westerink voor een deel onvermijdelijk. Wel gaat het college nu duidelijker vastleggen welke informatie geheim is, en welke slechts ‘vertrouwelijk’.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Smallingerland