'Dwaze moeders' strijden door voor betere zorg in het beschermd wonen: 'Wij blijven strijden'

Afke de Jong en Irma de Wit maken zich zorgen over de opvanglocatie van hun psychosegevoelige kinderen. FOTO JILMER POSTMA

Ouders van volwassen kinderen met een psychiatrische aandoening die beschermd of begeleid wonen krijgen of kregen bij Zorggroep Aventura in Drachten willen samenwerken met directeur Ron Booi.

,,We zouden graag een naastenraad oprichten”, laat Afke de Jong weten in reactie op het dinsdag geopenbaarde rapport dat in opdracht van de gemeente Smallingerland is gemaakt naar aanleiding van aanhoudende meldingen van (oud-)werknemers, cliënten en ouders over vermeende misstanden bij Aventura. Volgens het onpartijdig onderzoek zijn er geen aanwijzingen dat er structureel iets aan de kwaliteit van de zorg mankeerde, incidenteel viel er wel het nodige op aan te merken.

De Jong is een van de vier moeders die geregeld haar zorgen uitte over de zorg bij Aventura. De meldingen hebben versneld mede bijgedragen tot een sterk verbeterde bedrijfsvoering op meerdere vlakken, concluderen de onderzoekers, waarmee niet gezegd is dat de meldingen op waarheid berustten. Wel is er diepgaander onderzoek nodig naar enkele financiële transacties, waaronder de 285.000 euro die worden toegedicht aan een conflict met een oud-aandeelhouder. De directie heeft niet aannemelijk kunnen maken dat deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

,,Wij zijn bereid tot samenwerking met Booi en zouden graag een naastenraad oprichten. We hadden gehoopt dat de gemeente zo’n gesprek zou organiseren, want van Booi krijgen we geen reactie”, zegt De Jong. Ze benadrukt dat het haar en de andere inmiddels acht ouders er om gaat dat zorggeld op de juiste manier besteed wordt. De ouders maken zich nog steeds zorgen over de personele bezetting bij Aventura.

De moeders vinden het jammer dat ze zelf het rapport niet hebben gekregen van de gemeente. Begin maart hoorden ze dat de rapporten al klaar waren, maar op verzoeken om inzage of voortgang kregen ze lang geen reactie. ,,Daar hadden we begrip voor, ze hadden wel meer aan hun hoofd met de coronacrisis en een bestuurscrisis. Maar we hadden het toch fijn gevonden als we netjes op de hoogte waren gehouden.”

Gesprek met burgemeester en wethouder

Na aandringen hebben de moeders uiteindelijk op 4 mei een gesprek gehad met burgemeester Jan Rijpstra en wethouder Sipke Hoekstra. ,,De burgemeester zei dat de rapporten geen mogelijkheid boden tot maatregelen tegen Aventura, maar dat we vooral moesten blijven door strijden als moeders voor betere zorg, zoals de dwaze moeders in Argentinië. Nou vraag ik je”, vertelt De Jong. ,,Wij gaan door en zullen zijn advies opvolgen. Wij blijven strijden voor betere zorg in het beschermd wonen.”

Naar aanleiding van de onderzoeken kondigen Burgemeester en Wethouders aan dat Smallingerland voortaan kritischer zal kijken naar regels en voorwaarden bij nieuwe aanbestedingen voor beschermd wonen. Ook zal de gemeente beter toezicht houden op de besteding van zorggeld en duidelijker zijn naar de aanbieders over de lokale eisen rond kwaliteit en doelmatigheid. ,,Daar zijn we blij mee”, zegt De Jong.

Directeur Booi heeft niet gereageerd op een verzoek om een reactie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Smallingerland