De druppel voor PvdA: na Lawei-debat wilde ELP externe advocaat inschakelen

Schouwburg De Lawei in Drachten Foto LC

De ELP stond na het Lawei-debat van dinsdag achter een voorstel om een advocaat in te huren die een Lawei-subsidie moest onderzoeken. Een ‘motie van wantrouwen’ tegen het college, vindt coalitiepartner PvdA.
Lees meer over
Smallingerland

PvdA-fractievoorzitter Anton Pieters: ,,It is net de korrekte gong fan saken. As der in opdracht leit foar it kolleezje, moatst dy ek de kâns jaan om him út te fieren.”

Subsidie of lening?

Bij het debat over een gemeente-subsidie van acht ton voor theater De Lawei, dinsdag, bleef onduidelijk of dit bedrag ook een lening zou kunnen worden. Het college zou bij het vervolg van de debat, volgende week, met feiten en antwoorden komen.

Maar afgelopen week lieten oppositiepartijen CDA, Smallingerlands Belang én coalitiepartner ELP weten dat ze een externe advocaat naar de kwestie willen laten kijken.

Pieters: ,,As de opposysje soks docht, dan is dat sa. Mar ek de ELP? Dat sjogge wy as in moasje fan wantrouwen nei it kolleezje ta.”

Op 3 januari, de vrijdag voor het eerste debat, hadden de coalitiepartijen juist het vertrouwen in elkaar uitgesproken, zegt hij.

Optelsom

Het besluit om de samenwerking te verbreken met de ELP, de grootste partij in Smallingerland, is volgens Pieters een optelsom. De ELP is met regelmaat kritisch op voorstellen van het college, waarvoor het zelf twee wethouders leverde.

,,Mar moatst it kolleezje wol de gelegenheid jaan om it wurk te dwaan en minsken moatte flaters meitsje kinne.”

De coalitie van Smallingerland bestond uit ELP, PvdA, VVD, FNP en GroenLinks.

Nieuws

menu