Controle op car meetings in Leeuwarden na afsluiten Junokade, tientallen auto's verzamelen bij Rottevalle

FOTO PRONEWS PRODUCTIES

Na het afsluiten van de Junokade hield de gemeente Leeuwarden vrijdagavond meerdere plekken in de gaten op het samenkomen van auto- en motorenliefhebbers. Waar het hier stil bleef, kwamen elders in de provincie wel bestuurders bij elkaar. Volgens de politie deden zich daar geen incidenten bij voor.
Lees meer over
Smallingerland
Heerenveen
Leeuwarden

De Junokado is sinds vrijdag 's avonds na 19.00 uur afgesloten omdat hier wekelijks zogenoemde car meetings , waarbij autoliefhebbers samenkomen, plaatsvonden. Door de deelnemers werd massaal de anderhalve-meter-afstandregel overtreden. De straat is afgezet met hekken en waarschuwingsborden.

Lees ook | Onvoldoende afstand bij car meetings: Junokade gaat 's nachts dicht

In de zomermaanden zijn door de gemeente verschillende keren flyers verspreid om deelnemers op de anderhalve meter afstand te wijzen en op 21 augustus heeft de gemeente een brief uitgedeeld aan de organisatoren met een laatste waarschuwing. ,,We konstatearden dat se har der net oan hâlden. Dêrom is it beslút nommen om de Junokade ôf te sluten'' aldus woordvoerder Rob Leemhuis van de gemeente Leeuwarden. ,,Wy wisten fansels dat se dan op oare plakken oppoppe koenen. Dêrom binne der meardere plakken yn de gaten hâlden.''

Binnen de gemeente bleef het vrijdag evenwel rustig. Elders in de provincie kwamen autoliefhebbers toch gepland samen. Zo verzamelden zich op de carpoolplaats bij Rottevalle langs de Wâldwei (N31) in de loop van de avond tientallen autobestuurders. De politie was er gauw bij om de boel in het oog te houden. Volgens een politiewoordvoerder ging het er rustig aan toe. De aanwezigen waren ,,goed oansprekber'' en zijn er geen boetes voor overtredingen uitgedeeld.

De autoliefhebbers vertrokken al snel. Later op de avond kwamen in Drachten en Heerenveen nog kleinere aantallen bij elkaar.

Volgens Leemhuis is er ook contact tussen gemeenten over het toezicht en de handhaving bij de geplande car meetings.

Nieuws

menu