College Smallingerland vraagt - buiten gemeenteraad om - om 'herstel' begroting

Hoewel de begroting al is aangenomen, vraagt het college van Smallingerland aan de provincie om deze alsnog te mogen ‘herstellen’. De meerderheid in de gemeenteraad is not amused.

Het Provinsjehûs aan de Tweebaksmarkt. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Het Provinsjehûs aan de Tweebaksmarkt. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Lees meer over
Smallingerland

De nieuwe, vastgestelde gemeentebegroting is vrijdag door het college naar de provincie verzonden. Maar in de aanbiedingsbrief doen burgemeester en wethouders tegelijk een verzoek om een ‘herstelbegroting’ te mogen opstellen. Die zou dan in december aan de raadsleden worden voorgelegd.

Extra tijd

Nieuws

menu