Burgemeester van Smallingerland blij met voornemen Grapperhaus om verkoop messen aan jeugd te verbieden

De stille tocht waarmee de 16-jarige Roan Brilstra uit Drachten werd herdacht die omkwam bij een steekpartij. FOTO JILMER POSTMA

Winkeliers moeten geen messen meer aan jongeren mogen verkopen, vindt minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland is ingenomen met het voornemen van Grapperhaus.
Lees meer over
Smallingerland

De bewindsman wil dit verbod in de wet verankeren. ,,Want wapenbezit onder jongeren is niet normaal en wapengebruik mag nooit normaal gevonden mogen worden.’’ De steekpartij die eind vorig jaar in Drachten het leven kostte aan de 16-jarige Roan Brilstra vormt mede de aanzet tot het verkoopverbod.

Rijpstra riep de minister na het dodelijk incident in december 2019 op een messenverbod voor minderjarigen te bewerkstelligen. Grapperhaus hield aanvankelijk de boot af. De huidige wetten zouden volstaan.

De bewindsman meldde zich vervolgens half januari in Drachten. Het kwam tot een overleg, waarbij meer burgemeesters in wier gemeenten steekpartijen hadden plaatsgevonden, aansloten. ,,We hebben goede sessies gehad’’, zegt Rijpstra. ,,De ministers waren van de urgentie doordrongen.’’ Uit politiecijfers blijkt dat het aantal steekpartijen onder jongeren tussen twaalf en zeventien jaar sinds 2017 ruim is verdubbeld van 100 naar 220 incidenten.

Actieplan

De bijeenkomsten van ministers en burgemeesters leidden tot het actieplan ‘Wapens en Jongeren’. Dit stuk is woensdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Het actieplan is opgesteld met vijftien gemeenten, het Openbaar Ministerie, politie, Halt, de William Schrikker Stichting, Jeugdreclassering en Jeugdbescherming, de Raad voor de Kinderbescherming, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Het actieplan ziet ook op kluiscontroles op scholen en preventief fouilleren op straat. Verder worden de regels over wapens verduidelijkt, zodat sneller kan worden opgetreden als iemand over straat gaat met een mes of ander voorwerp dat als steekwapen kan worden gebruikt.

Het maken van een wet die in een verkoopverbod van messen aan jongeren voorziet, kost tijd, aldus Grapperhaus. Daarom overlegt het ministerie intussen met grote winkelketens over hoe dit tegen te gaan is.

Blokker, Ikea, Hema en Action hebben de verkoop van messen aan jongeren onder de achttien jaar zelf al gestopt. Smallingerland kent sinds 1 september 2020 een messenverbod. Ook heeft Rijpstra gebieden aangewezen waar preventief gefouilleerd mag worden. De aanpak betreft alle messen. Dus niet alleen stiletto’s, vlindermessen en valmessen, die sinds 2012 bij wet verboden zijn, maar ook legale messen als zakmessen met maar één snijkant.

Brilstra werd doodgestoken door een toen 15-jarige jongen uit Gorredijk met het mes dat de destijds 14-jarige maat van de knaap van huis had meegenomen. De jongens waren op pad gegaan om iemand te beroven.

Nieuws

menu