Brandweer tijdelijk onder dak in Oudega

Burgemeester Rijpstra spreekt de aanwezigen toe. Foto: Veiligheidsregio Fryslân

De tijdelijke brandweerkazerne in Oudega (Sm.) mag dan inderdaad tijdelijk zijn, de brandweerpost is er blij mee. Zaterdag is het onderkomen officieel in gebruik genomen in aanwezigheid van ploegleden met familie en vertegenwoordigers van dorpsbelang Oudega en Nijega.
Lees meer over
Smallingerland

Burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland en Wim Kleinhuis, algemeen directeur Veiligheidsregio Fryslân/ Commandant Brandweer Fryslân toonden zich in toespraken eveneens tevreden met de uitrukbasis.

De tijdelijke kazerne aan de Gariperwei doet de komende vijf jaar dienst. “We zijn erg blij met deze locatie op het terrein van de familie Holwerda”, laat ploegleider Hedzer Geerligs in een bericht van de Veiligheidsregio Fryslân weten. ”De ligging is erg gunstig voor de uitruk en voor de bereikbaarheid van de vrijwilligers”.

Over vijf jaar nieuw

Als alles volgens plan verloopt, verrijst over vijf jaar een nieuwe kazerne, passend in de planologische ontwikkelingen van het dorp. Afgelopen voorjaar zijn weer manschappen geslaagd voor hun opleiding. De volgende stap is het opleiden van de chauffeurs en bevelvoerders. In de tussentijd wordt geïnvesteerd in oefenen en het intensiveren van contacten met de buurposten Burgum en Drachten.

Vanwege de coronamaatregelen was de bijeenkomst zaterdag in klein comité. Als de maatregelen het toelaten, wordt in de loop van 2022 een open huis georganiseerd voor inwoners van Oudega en andere belangstellenden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Smallingerland