Buurtbewoners van De Swetten zijn boos vanwege plannen voor multifunctioneel centrum in Drachten: 'Ik fyn dat de gemeente it allegear hiel stikem docht'

Buurtbewoners van De Swetten in Drachten zijn boos nu de gemeente een multifunctioneel centrum (mfc) aan het Oud Ambacht wil bouwen. ,,Op fragen dy’t ik hie, krige ik gjin antwurd.”

Harmen van der Meulen, Stienke Zuiderveld en Frank de Vries van 'werkgroep omgeving De Utwyk' in De Swetten. Ze willen al maanden meer openheid over het nieuwe MFC.

Harmen van der Meulen, Stienke Zuiderveld en Frank de Vries van 'werkgroep omgeving De Utwyk' in De Swetten. Ze willen al maanden meer openheid over het nieuwe MFC. Foto: Jilmer Postma

Lees meer over
Smallingerland

De wethouders Robin Hartogh Heys en Pieter van der Zwan informeren de bewoners woensdagavond over de plannen. De bijeenkomst is wegens de grote belangstelling verplaatst van wijkcentrum De Utwyk naar poppodium Iduna. Zo’n 125 mensen hebben zich aangemeld.