Bestuur stamboek Fries paard krijgt versterking uit ledenraad

De lucht tussen de ledenraad en het bestuur van het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek (KFPS) is zaterdag geklaard, zegt vicevoorzitter Geralt Pots.
Lees meer over
Smallingerland

Dat gebeurde tijdens een besloten bijzondere ledenraadsvergadering in Emmeloord. Eén van de strijdpunten was de kwaliteit van de hengstenkeuringsjury.

Volgens de ledenraad heeft die vorig jaar onterecht de hengst Boet 516 (Jouwe) goedgekeurd en fokkers te laat gerapporteerd over de beperking die het paard heeft. Boet lijdt aan cornage, een aandoening aan de stembanden, die erfelijk kan zijn.

Nauwer betrokken

Op verzoek van het bestuur hebben de drie juryleden de ledenraad tekst en uitleg gegeven over waarom de hengst in hun ogen een dekbrevet verdiende. ,,En we hebben afgesproken dat we als bestuur voortaan nauwer bij het keuringsproces betrokken zijn.”

De jury nu wegsturen, zoals een aantal ledenraadsleden wensten, is geen optie, zegt Pots. Op dit moment is het testen van jonge hengsten in volle gang.

Bestuur aangevuld

Het bestuur bestaat momenteel uit vier leden. Wiebe Wieling legde vrijdag na negen maanden zijn functie als voorzitter neer. Met de ledenraad is het bestuur overeengekomen dat het wordt aangevuld tot zeven personen. Pots verwacht dat de ledenraad daarvoor drie mensen uit de eigen gelederen naar voren schuift.

Hij vindt niet dat daarmee het bestuur onder curatele wordt gesteld, zoals door een van de leden is gesuggereerd. ,,Zij geven dan hun zetel op. Het zijn allemaal bij de vereniging betrokken mensen en we moeten het met elkaar doen.”