Asielzoekers Ter Apel kunnen naar Drachten: gemeente maakt in Fries Congrescentrum ruimte voor 225 mensen

De huidige, overbelaste opvang in Ter Apel. FOTO ANP

In het Fries Congrescentrum in Drachten wordt de komende tijd ruimte gemaakt voor asielzoekers uit Ter Apel. Vanaf maandag 15 augustus kunnen hier maximaal 225 mensen worden opgevangen.
Lees meer over
Smallingerland

De gemeente Smallingerland werkt op verzoek van Veiligheidsregio Fryslân mee aan de crisisnoodopvang. De situatie in Ter Apel is medio juni als ‘landelijke crisis’ bestempeld.

In Ter Apel is sprake van een acute noodsituatie, aldus de gemeente. Hierdoor is met spoed tijdelijke opvang nodig. ,,Wij vinden dat we als gemeente de verantwoordelijkheid hebben om een bijdrage te leveren aan deze humanitaire crisis’’, zegt burgemeester Jan Rijpstra.

‘Meer inspanning’

Van Den Haag verwacht Rijpstra dat er dit jaar een structurele oplossing wordt gevonden voor de grote opvangproblemen in Ter Apel. ,,Daarnaast ben ik van mening dat er meer inspanning geleverd moet worden om asielzoekers − met name veiligelanders − die geen verblijfsvergunning krijgen, terug te sturen naar het land van herkomst.’’

Eerder stelde de gemeente Heerenveen een sporthal, de Hoekstrahal, beschikbaar. Deze opvang eindigt echter per 15 augustus. Dan is de Heerenveense hal weer beschikbaar voor sportverenigingen en scholen.

Omwonenden krijgen brief

Smallingerland heeft deze week ruim 2900 brieven met uitleg verstuurd aan omwonenden van het Fries Congrescentrum. ‘De nood is hoog’, staat in de brief. En: ‘Het Fries Congrescentrum biedt voldoende veilige en goede opvangplekken en is op korte termijn beschikbaar’.

In de brief valt ook te lezen dat de duur van de opvang zes weken is, met mogelijk een verlenging van zes weken. De vluchtelingen komen uit verschillende landen. Het gaat om mannen, vrouwen, kinderen en/of gezinnen. Of er daadwerkelijk 225 mensen komen, is nog onduidelijk. Veiligheidsregio Fryslân begeleidt de vluchtelingen, beheert het congrescentrum en regelt bijvoorbeeld ook beveiliging in en rond de opvang − 24 uur per dag.

Per wanneer precies het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) van het congrescentrum in Drachten gebruik gaat maken, is nu nog niet bekend.

Nieuws

menu