Al driekwart eeuw 'geluk en regelmaat' voor Drachtster stel

Minze de Vries en Jintje Riemersma zijn vandaag 75 jaar getrouwd. FOTO SIETA STEL

Een albasten bruiloft, dat komt maar weinig voor. Minze de Vries en Jintje Riemersma uit Drachten vieren vandaag hun 75-jarig huwelijk.
Lees meer over
Smallingerland

De gezondheid van het paar - hij is 101 jaar, zij 96 - is fragiel. Daarom was er op hun eigen verzoek gisteren geen visite van burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland en Geert Jan Douma, kamerheer van de koning in Friesland. Wel waren er bloemen van de gemeente én het koninklijk huis, want een mijlpaal is het. De laatste keer dat deze krant over een Fries 75-jarig huwelijk mocht schrijven was drie jaar geleden.

Hun eerste ontmoeting in Wirdum dateert uit het begin van de oorlog. Het had zomaar daarbij kunnen blijven, want Minze werd tewerkgesteld in Duitsland. Toch verloren ze elkaar niet uit het oog en na zijn terugkeer volgde in 1946 de bruiloft. Na een korte periode bij Philips in Eindhoven - Minze zat er in de kost - kon hij aan de slag in de nieuwe Philips-fabriek in Drachten. Het bruidspaar verhuisde en kreeg vier kinderen.

'It is spitich dat se net mear kuierje kinne'

,,Ús âlden wienen muzikaal en fûnen it belangryk dat wy ek les krigen”, zegt Sieto de Vries, een van de zoons. Alle kinderen leerden een instrument bespelen. Moeder Jintje zong tientallen jaren in het socialistische koor De Dageraad. ,,Se komme út in âlderwetsk sosjalistyk nêst, binne beide ek gehielûnthâlder.” Een leven van regelmaat heeft echt echtpaar tot hun hoge leeftijd en lange huwelijk gebracht, zegt Sieto. ,,En mei wat gelok fansels.”

Zijn vader ging als afdelingschef in de Philips-werkplaats met pensioen. Jarenlang gaat het paar De Vries naar de stacaravan in Frederiksoord. Sinds een jaar of vier wonen ze in zorgcentrum De Warrenhove. Minze is vrijwel doof, maar kijkt graag tv met ondertiteling en puzzelt, Jintje houdt van handwerken en haken. ,,It is spitich dat se net mear kuierje kinne”, aldus zoon Sieto. Er zijn inmiddels negen kleinkinderen en zestien achterkleinkinderen.

Nieuws

Meest gelezen

menu