Aanpak laaggeletterdheid in Drachten gaat door

Els Das (links) en Birgit Wienert in Drachten.

Els Das (links) en Birgit Wienert in Drachten. FOTO JILMER POSTMA

De ‘aanjager laaggeletterdheid’ blijft de komende twee jaar actief in Smallingerland.
Lees meer over
Smallingerland

De inzet is hard nodig. In geen enkele gemeente is het percentage van de beroepsbevolking dat moeite heeft met lezen en schrijven zo hoog: 16 procent. In heel Nederland ligt dat op 12 procent, in heel Friesland gaat het om 13 procent. Smallingerland geeft voor zowel 2023 als 2024 een subsidie van 55.000 euro.

Projecten om laaggeletterdheid tegen te gaan zijn er al. De aanjager, die via de bibliotheek Drachten werkt, moet die voortzetten en uitbouwen.