6500 kilo aan staatswiet per jaar uit Drachten

De legale wietteler die mogelijk in Drachten neerstrijkt, moet jaarlijks 6500 kilo wiet kweken. Burgemeester Jan Rijpstra houdt hem momenteel tegen het licht. Komt de ondernemer door de ballotage, dan mag hij aan de slag.

Foto ter illustratie.

Foto ter illustratie. FOTO ARCHIEF LC/MARCEL VAN KAMMEN

,,Wiet moet gewoon uit de illegaliteit’’, licht burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland toe. ,,We hebben hier aardig wat hennepplantages opgerold en huizen gesloten. Door wiet te legaliseren, ban je criminaliteit uit. En wordt het telen een gewone bedrijfstak.’’

Met zijn voornemen voor staatswiet schaart Rijpstra zich in het rijtje van vooruitstrevende Smallingerlandse burgemeesters. Want al in 2000 pleitte toenmalig burgemeester Pieter van der Zaag voor legale hennepteelt door boeren. Acht jaar later kwam zijn opvolger Bert Middel met een plan voor een gemeentelijke wietkwekerij, gerund door de sociale werkvoorziening.

Nu is de tijd rijp

Hun voorstellen kwamen te vroeg, maar inmiddels is de tijd er rijp voor. In het regeerakkoord van 2017 werd er een ‘wietexperiment’ afgesproken: het Experiment Gesloten Coffeeshops. Dit houdt in dat coffeeshops in deelnemende gemeenten alleen wiet mogen verkopen die geteeld is in door de overheid goedgekeurde kwekerijen. Ook de kwaliteit van de hennep wordt gecheckt. Het doel is om criminelen buiten spel te zetten. De proef duurt vier jaar.

Nu mogen coffeeshops wel hennep verkopen, maar de wiet officieel niet aangeleverd krijgen. Het telen vindt daardoor plaats in de illegaliteit. En dat heeft gevolgen voor de openbare orde, veiligheid en volksgezondheid.

Smallingerland had graag deelgenomen aan het wietexperiment. In 2017 stelden burgemeester en wethouders voor om de gemeente bij het rijk voor te dragen. De raad nam in november van dat jaar een motie aan waarin dit initiatief voor het telen van staatswiet werd gesteund. Smallingerland werd daarvoor echter niet uitgekozen. De dichtstbijzijnde deelnemer aan de proef is Groningen.

De beoogde teler heeft zich eveneens gemeld in Groningen en lijkt dus op twee paarden te wedden.

Op 1 juli 2020 is de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in werking getreden. Op 28 juli van dit jaar verliep de inschrijvingstermijn voor telers. Zes ondernemers schreven zich in voor telen in Smallingerland. Vanuit het ministerie is er uiteindelijk een aanvraag voorgelegd aan Rijpstra voor advies.

Teeltplan

De burgemeester is momenteel bezig met een zogenaamd risico-onderzoek en zal het ministerie vervolgens van zijn bevindingen op de hoogte stellen. Dat neemt het uiteindelijke besluit. Maar het advies van de burgemeester weegt zwaar mee in de beoordeling. Rijpstra heeft de raad toegezegd zijn mening met hem te delen.

De beoogde teler heeft zich eveneens gemeld in Groningen en lijkt dus op twee paarden te wedden. Hij moet met een heus ‘teeltplan’ komen, waarin hij onder meer beschrijft welke soorten hennep hij gaat verbouwen en hoeveel planten het betreft. Van de overheid moet de kwekerij jaarlijks minimaal 6500 kilo wiet opleveren.

Ook is de ondernemer verplicht een veiligheidsplan voor te leggen. Daarin geeft hij aan wat de risico’s van de bedrijfsvoering zijn en de maatregelen die hij daartegen neemt. Hij heeft een pand aan de Tussendiepen op het oog. Het betreft het gebouw, waarin voorheen R.J. Visser Karrosserie gevestigd was. Dit bedrijf ging failliet.

,,Ik verwacht dat de aantrekkelijkheid om zelf thuis te kweken verdwijnt door hennepteelt uit duistere praktijken te halen’’, aldus Rijpstra.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Smallingerland