Waddenwonen werkt aan plan voor blijvend betaalbare woningen op Schiermonnikoog

Project Waddenwonen op Schiermonnikoog werkt aan een plan voor een vereniging die woningen betaalbaar maakt en houdt voor jonge werkenden.

FOTO PIXABAY

FOTO PIXABAY

Er is een schreeuwend tekort aan betaalbare woonruimte voor jonge mensen die op het eiland werken en er graag willen blijven wonen.

Michelle Hof vertelde donderdagavond tijdens een online bijeenkomst van Waddenwonen dat ze al tien jaar op het eiland werkt, maar er nog steeds geen huis heeft. Ze zag al meerdere collega’s van rond de dertig hierom teruggaan naar de vaste wal. Wie een gezin wil stichten, heeft nu eenmaal een woning nodig.

Tegelijkertijd merkt de eilander gemeenschap de laatste jaren dat er geen stabiele jonge generatie op het eiland is, die het stokje kan overnemen in het verenigingsleven, zei Louis Wiersema. Het eiland ziet de jongeren graag komen, de jongeren zien zichzelf er wel wonen, maar het ontbreekt aan betaalbare huizen.

Waddenwonen, dat voortkwam uit een gesprek tussen Hof en Wiersema, wil hier iets aan doen. Het idee is om een vereniging op te richten van woningzoekenden, die woonruimte realiseert voor de eigen leden. Die zouden dan van de vereniging kunnen huren of kopen.

Ook voor volgende bewoners betaalbaar

Cruciaal is dat kopers hun huis niet met winst kunnen doorverkopen. Als ze willen verhuizen, moeten ze het aanbieden aan de vereniging. De koopsom blijft hetzelfde, alleen de inflatie wordt gecompenseerd. Zo blijven de huizen ook voor de volgende bewoners betaalbaar. Een heel verschil met reguliere koopwoningen op het eiland, die steeds duurder worden.

Financiering van grond en bouw zou de vereniging moeten halen uit een hypotheek en uit te geven obligaties. Die obligaties zouden afgenomen kunnen worden door eilander werkgevers en ook door ‘vrienden van Schiermonnikoog’, die het woonprobleem onderkennen en een steentje willen bijdragen aan een oplossing.

Als mogelijke plekken voor woningbouw door de vereniging worden nieuwbouwlocatie Oost, het oude bezoekerscentrum en de middelbare school genoemd. Over de aantallen wooneenheden is nog niets bekend, maar mogelijk komen er verschillende projecten. De komende maanden inventariseert Waddenwonen de wensen en financiële mogelijkheden van de doelgroep, om te kijken wat er gerealiseerd kan worden en hoe dat zou moeten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Schiermonnikoog
Waddengebied