Vogels kijken kan zonder verstoring op Schiermonnikoog, maar de aanleg van broedeilandjes is uitgesteld. 'We willen de lepelaars niet storen'

Vogels zijn op Schiermonnikoog beter te bekijken zonder ze te verstoren. Rond de Westerplas zijn afgelopen winter nieuwe faciliteiten gecreëerd. De aanleg van broedeilandjes bij de jachthaven is echter vertraagd.

Boswachter Cynthia Borras bij het kijkscherm bij de Westerplas.

Boswachter Cynthia Borras bij het kijkscherm bij de Westerplas. Foto: Romy Dam

Lees meer over
Schiermonnikoog

,,Kijk, de lepelaar is al volop aan het broeden”, zegt boswachter Cynthia Borras. De lepelaar broedt sinds 2011 weer in de Westerplas, ten zuidwesten van het dorp Schiermonnikoog. Ze observeert de vogels door een nieuw kijkscherm langs het schelpenpad.