Subsidie maakt betrekken inwoners bij Nationaal Park Schiermonnikoog mogelijk

Foto Pixabay

Nationaal Park Schiermonnikoog grijpt een subsidie van 180.000 euro aan om de bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij het maken van een nieuw beheerplan.
Lees meer over
Schiermonnikoog

Uit een ‘quick scan’ bleek afgelopen zomer dat meer aandacht gewenst is voor bijvoorbeeld cultuurhistorie en landschap, de overgang naar biodiverse landbouw in de Banckspolder en het versterken van de verbinding tussen de polder en het Nationaal Park. De subsidie komt van het ministerie van LNV.

Nieuws

menu