Zo veel mogelijk kwetsbare natuur treffen met een bundel stroomkabels door Waddenzee? Dan kom je uit bij de favoriete route van het rijk

Stel, je wilt bij Schiermonnikoog een bundel stroomkabels zo door de Waddenzee leggen dat je zoveel mogelijk kwetsbare natuur treft… Dan kom je wel ongeveer uit op het voorkeurstracé waarop het rijk nu studeert.

Kustecoloog Tjisse van der Heide: ,,Der is net ien dy’t garânsje jaan kin dat de oanlis fan sa’n kabel net ta langduerige skea liedt.''

Kustecoloog Tjisse van der Heide: ,,Der is net ien dy’t garânsje jaan kin dat de oanlis fan sa’n kabel net ta langduerige skea liedt.'' Foto Marcel van Kammen

Lees meer over
Schiermonnikoog

Dat is de gedachte die beklijft bij het bestuderen van een heatmap van de biodiversiteit op en in de Wadbodem. De favoriete route van netbeheerder Tennet en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) loopt langs plekken waar de bodem rijk is aan dierlijk leven en kruist een trits kwetsbare mosselbanken en zeegrasvelden, hotspots met een grote soortenrijkdom.

Nieuws

menu