Sloop en nieuwbouw voor 'Herdershut' RUG op Schiermonnikoog

'De Herdershut' van de RUG op Schiermonnikoog.

'De Herdershut' van de RUG op Schiermonnikoog. Foto: Google Streetview

‘De Herdershut’, het veldstation van de Rijksuniversiteit Groningen op Schiermonnikoog, wordt gesloopt en vervangen.
Lees meer over
Schiermonnikoog

Het gebouw aan de Heereweg biedt ruimte aan biologisch veldonderzoek, maar voldoet niet meer aan de eisen van de tijd. Daarom komt er een nieuw houten onderkomen, met een grotere onderwijsruimte, verbeterde ICT, twee moderne labs en betere slaap- en verblijfsmogelijkheden.

De gemeente staat toe dat de nieuwe Herdershut de maximale goot- en bouwhoogte op onderdelen overschrijdt. Zo komt er een uitkijkpost van 6,34 meter hoog, die in het gebouw wordt verwerkt. Het huidige veldstation heeft overigens ook een uitkijkpost, die onmisbaar is voor het observeren van bijvoorbeeld vogels in het kweldergebied.

De nieuwbouw is halverwege volgend jaar klaar. Op het terrein staat ook een echte, monumentale herdershut en die blijft er.