Scholen Schiermonnikoog fuseren in leer- en ontwikkelcentrum voor leeftijd van 0 tot 16 jaar

FOTO GOOGLE MAPS

De gemeente Schiermonnikoog, de Inspecteur Boelensschool en SWS Yn de mande willen samenwerken om een leer- en ontwikkelcentrum voor kinderen tussen de 0 en 16 jaar op te zetten. Daartoe ondertekenden alle drie de partijen dinsdag een intentieverklaring.
Lees meer over
Schiermonnikoog

Het leer- en ontwikkelcentrum (LOC) moet een doorgaande leerlijn van 0 tot 16 jaar bieden, met een totaal aanbod op het gebied van onderwijs en kinderopvang. Het is de bedoeling dat er één educatieve en pedagogische visie ten grondslag ligt aan het LOC, uitgevoerd door een team dat bestaat uit medewerkers voor het onderwijs en de kinderopvang en een leidinggevende op de locatie.

De teams van de twee scholen starten een traject voor een inhoudelijke samenwerking. Ze willen komen tot een gezamenlijke visie en werkwijze. De wens is om dit in mei 2021 gereed te hebben, zodat er in het schooljaar 2021-2022 getest kan worden.

Het is de bedoeling dat er in de toekomst vanuit één schoolgebouw gewerkt wordt. De gemeente zal een haalbaarheidsonderzoek opstarten waarin de mogelijkheden om te komen tot één schoolgebouw worden verkend. Bij dit proces zullen de beide scholen en de peuter-/kinderopvang nauw worden betrokken.

Nieuws

menu