Schiermonnikoog is kuikenkwellende dijkbekleding liever kwijt dan rijk

Weg met het kuikenkwellende stortsteen tussen Wad en zeedijk. Dat is de boodschap van eilandbewoners tijdens ‘inspraakexcursies’ op Schiermonnikoog.

De dijkbekleding op Schiermonnikoog.

De dijkbekleding op Schiermonnikoog. Foto: LC

De grove stenen van veerdam tot jachthaven zijn veel eilanders een doorn in het oog. Niet alleen vanwege de harde overgang van zee naar vasteland. Ook zouden tussen de stenen nog weleens jonge berg- en eidereenden klemzitten.

Volgens boswachter Jan Willem Zwart van Schiermonnikoog is het stortsteen dan ook ergernis nummer een tijdens ‘inspraakexcursies’. Die zijn deze zomer georganiseerd om te luisteren naar de natuurwensen van eilandbewoners. Natuurmonumenten kijkt al langer naar een nieuwe kustlijn. Gedacht wordt onder meer aan de aanleg van kwelderachtige vogeleilandjes, vertelt Zwart. ,,Nu is er een harde lijn tussen zout en zoet. Die willen we graag zacht maken.”

Met de aanleg van dit overloopgebied wil Natuurmonumenten twee vliegen in een klap slaan. Slib dat nodig is voor het opspuiten van de eilanden, kan namelijk gewonnen worden tijdens het uitdiepen van de vaargeul en de Westerplas. De hoop is dat deze eilandjes de huidige dijkbekleding overbodig maken, maar uiteindelijk gaat Wetterskip Fryslân hierover. Dat laat weten open te staan voor het idee. Wel moet eerst verkend worden of het niet ten koste gaat van de dijkbescherming.

Vernieuwde fietspaden

Of de stortstenen werkelijke kuikenkillers zijn, is trouwens ook nog maar de vraag. Ruud van Beusekom van de Vogelbescherming laat weten dat het vooral om anekdotisch bewijs gaat. ,,Maar of het broedsucces beïnvloed wordt, waag ik te betwijfelen.”

Naast de kustlijn werkt Natuurmonumenten aan de andere kant van Schier aan vernieuwde fietspaden. En die worden zeker niet van beton, beklemtoont boswachter Zwart. ,,Mensen zijn er nog steeds bang voor, maar beton is voor ons nooit een item geweest.”

Om toch af te stappen van de Natura 2000-schelpen, zijn deze maand twee 500 meter lange proefstroken aangelegd. De ene is van schelpen uit de Noordzee in plaats van de Waddenzee. De andere bestaat uit een steensoort die gemengd is met kalk. De kalk is van belang voor de kenmerkende eilandvegetatie. De aloude schelpenpaadjes zijn namelijk voeding voor de parnassia en verschillende soorten orchideeën. Ook speelt mee dat de romantiek van de schelpenpaadjes behouden blijft.

Daarnaast hebben de paadjes met halfverharding een remmende werking. Handig, zeker nu de elektrische fiets ook tussen de duinen oprukt. Begin volgend jaar liggen de eerste vernieuwde paden er mogelijk al in.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Schiermonnikoog
Waddengebied