Rondweg door Banckspolder op Schiermonnikoog gaat niet door

Een spandoek tegen de aanleg van een ontsluitingsweg door de Banckspolder op Schiermonnikoog. EIGEN FOTO

De omstreden rondweg door de Banckspolder op Schiermonnikoog komt er niet, zo heeft het college van B en W besloten.
Lees meer over
Schiermonnikoog

Voor de beoogde ontsluitingsweg tussen bedrijventerrein Melle Grietjespad en de kruising van de Reeweg en de Heereweg is geen draagvlak, concludeert het college. Dit blijkt onder meer uit een enquête die de gemeente liet houden onder eilanders en bezoekers.

De rondweg had mogelijk moeten maken dat het bedrijventerrein kon uitbreiden, dat de busremise er gevestigd kon worden en dat het dorpscentrum een autoluwer karakter zou krijgen.

474 handtekeningen

Het voornemen oogstte direct een storm van protest van bewoners die onder meer stelden dat dit ten koste zou gaan van de cultuurhistorische waarde van de Banckspolder. Er werden 474 handtekeningen opgehaald.

Met het afblazen van de rondweg is ook het uitbreiden van het bedrijventerrein van de baan. De busremise komt aan de Knuppeldam.

Om het centrum autoluwer te maken worden meerdere maatregelen genomen. Voor het centrumgebied wordt een woonerf ingesteld. De Middenstreek, Nieuwestreek en Reeweg worden zoveel mogelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. En het regime voor ontheffingen wordt strenger.

Nieuws

menu