Plan voor 28 nieuwe woningen op Schiermonnikoog

De nieuwbouw aan de oostkant van Schiermonnikoog, zoals afgebeeld in het voorontwerp bestemmingsplan. Afbeelding Bügel Hajema

Met een nieuwbouwplan voor 28 woningen wil Schiermonnikoog iets doen aan de woningnood op het eiland.
Lees meer over
Schiermonnikoog

Het is de bedoeling dat er zestien sociale huurwoningen komen, die WoonFriesland bouwt. De vorm van de overige twaalf is nog niet bepaald, maar gedacht wordt aan acht dubbele woningen en vier vrijstaande huizen.

Als locatie heeft de gemeente de oostrand van het dorp gekozen. Het gaat om een stuk grasland, ten oosten van de Oosterreeweg. Dit sluit aan op de Dominee Hasperstraat en de Martha Karst Straat. De gemeente heeft het voorontwerp van het bestemmingsplan vier weken geleden gepubliceerd.

De nieuwe huizen moeten een logisch vervolg zijn op de bestaande woonbuurt aan de Oosterreeweg. Het uiterlijk van de woningen is geïnspireerd op de traditionele eilander huizen, maar geen kopie ervan. Ze zijn groter, maar geeltjes, oranje keramische pannen en zwart gebeitst hout bepalen het beeld.

10 tot 15 huurwoningen dringend nodig

Voor Schiermonnikoog betekent de nieuwbouw een broodnodige aanvulling op de woningmarkt. Die staat, net als op de andere Friese Waddeneilanden, onder druk. Er zijn vooral te weinig sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen, van ongeveer 165.000 tot 250.000 euro.

Vooral kleine huishoudens met een laag inkomen hebben grote moeite om aan een huis te komen. Ook gezinnen zoeken naar woonruimte, maar voor deze groep is de nood wat kleiner. Voor senioren speelt woningkrapte, los van de 24-uurszorg, momenteel niet.

Uit een analyse in 2017 bleek dat er behoefte was aan 25 tot 55 woningen. Vooral voor 10 tot 15 sociale huurwoningen geldt dat ze dringend nodig zijn. De gemeente heeft gekeken of deze woningen binnen de bestaande bebouwde kom gebouwd konden worden, maar dat bleek niet snel genoeg mogelijk.

Nieuws

menu