Omgevingsberaad Waddenzee: tracé kabels Schiermonnikoog in strijd met beleid Waddengebied

Het wad.

Het plan om stroomkabels voor een windpark door Schiermonnikoog te trekken, verontrust het Omgevingsberaad Waddenzee.
Lees meer over
Schiermonnikoog

In een door voorzitter Arno Brok ondertekende brief schrijft het beraad dat het voorkeurstracé ‘op zijn minst in strijd lijkt’ met de Agenda voor het Waddengebied 2050. In deze variant gaan de kabels door Schiermonnikoog, de wadplaten en een groot landbouwgebied heen.

De leden veronderstellen dat andere tracés goed mogelijk zijn. Vooral routes door de monding van de Eems ‘en andere varianten die in samenwerking met de Duitse autoriteiten kunnen worden ontwikkeld’ verdienen nader en meer diepgaand onderzoek, aldus het beraad.

Bestaande corridors

In het Omgevingsberaad Waddengebied zitten vertegenwoordigers van diverse sectoren die belangen hebben in het Waddengebied, waaronder natuur- en milieuorganisaties, zeehavens, visserij, landbouw, recreatie, ministeries, gemeenten en waterschappen. Arno Brok is onafhankelijk voorzitter.

Het feit dat demissionair minister Bas van ‘t Wout (Economische Zaken) de keuzes rond de aanlanding van stroomkabels opnieuw wil beoordelen, noemt het beraad zeer verheugend. Vervolgens wijst Brok op de Agenda voor het Waddengebied 2050, die mede door het kabinet is vastgesteld. Daarin staat onder andere dat de aanleg van kabels in beginsel moet aansluiten bij bestaande corridors.

Opeenstapeling van activiteiten

Het beraad pleit er ook voor om de Waddenacademie een ‘review’ van nieuwe voorstellen te laten maken. Verder spreekt het zijn zorgen uit over de opeenstapeling van activiteiten in het kwetsbare Waddengebied. Ook daarmee zou Van ‘t Hout rekening moeten houden in zijn afwegingen.

Nieuws

menu