Minister Van 't Wout heroverweegt stroomkabel dwars door Schiermonnikoog

Het wad.

Of een aan te leggen stroomkabel dwars door Schiermonnikoog wordt gegraven, valt nog te bezien. Demissionair minister Bas van ‘t Wout van Economische Zaken gaat de keuze ‘het komende half jaar heroverwegen’.
Lees meer over
Schiermonnikoog

Van ‘t Wout laat de Tweede Kamer weten dat er het komende half jaar ‘geen onomkeerbare stappen gezet worden’. De minister zal zijn besluit heroverwegen ‘als in het najaar blijkt dat er goede redenen zijn om het gekozen voorkeurstracé te wijzigen’.

Het rijk en netbeheerder Tennet willen een stroomkabel tussen een windpark op de Noordzee en het vaste land bij Eemshaven door Schiermonnikoog laten gaan. Demissionair minister Van ‘t Wout wees het tracé door Schiermonnikoog dit voorjaar aan als voorkeursalternatief.

Dat stuit op veel verzet. Milieuorganisaties en natuurclubs zijn fel tegen het voornemen van het rijk. De kabel moet ingegraven worden op het oostelijk deel van het eiland. Ze vrezen blijvende ecologische schade en vrezen ‘een litteken’ over te houden in een kwetsbaar stuk natuur.

‘Een moeilijk dilemma’

Van ‘t Wout laat de Tweede Kamer weten dat hij moet balanceren tussen het halen van klimaatdoelen en het werken in een waardevol en kwetsbaar natuurgebied. Hij spreekt van een ‘moeilijk dilemma’. De komende maanden gaat hij alle plannen nog eens bestuderen.

Hij wil nu nog niet afscheid nemen van het tracé en overgaan op een alternatief: een kabelroute om Schiermonnikoog heen. Door die nu niet te gebruiken ‘blijft er in de toekomst ruimte om via de oostelijke route windparken met meer vermogen en daarmee zwaardere kabel, met naar verwachting meer impact op de natuur en landbouw, aan te landen.’ De minister stelt dat ‘zo de kabel met de meeste milieu-impact kan worden gebruikt op het minst kwetsbare tracé’.

Tennet gaat door met voorbereidingen

Netbeheerder Tennet gaat door met de voorbereidingen voor de werkzaamheden op Schiermonnikoog, zegt woordvoerder Jorrit de Jong. ,,Omdat het tracé op dit moment de voorkeur heeft.’’ De netbeheerder is in overleg met overheden, natuurorganisaties en inwoners van Schiermonnikoog om te kijken op welke manier hun werk de minste gevolgen heeft voor de natuur.

Daarbij onderzoekt Tennet ook een route iets westelijker dan het voorkeurstracé. Voor dit nieuwe tracé, variant ‘wantij’, zijn minder graafwerkzaamheden nodig en hoeft er volgens Tennet nauwelijks te worden gebaggerd.

Om de kwelders op het eiland te ontzien tijdens de werkzaamheden, onderzoekt Tennet de optie om de kabels aan te leggen door horizontaal te boren. Twee installaties, ten noorden en ten zuiden van het eiland, boren op 30 meter diepte een gat waar de kabel doorheen wordt getrokken. Halverwege moet een gat worden gegraven om de kabels aan elkaar te verbinden. Tennet gebruikt deze methode ook bij Wijk aan Zee, waar het onder de duinen een kabel aanlegt.

Nieuws

menu