Meeuwen en kraaien ontdekken kadaver van dwergvinvis op Rottumerplaat

Dwergvinvis op Rottumerplaat. Foto genomen op 1 januari. FOTO WAGENINGEN MARINE RESEARCH

Vliegende aaseters ontdekken het kadaver van een dwergvinvis dat bij wijze van experiment mag vergaan op Rottumerplaat.
Lees meer over
Schiermonnikoog

Een ekster en twee zwarte kraaien waren de eerste vogels die het dode zeezoogdier ontdekten. Daar hebben zich de afgelopen dagen een jonge zilvermeeuw en een grote mantelmeeuw bij gevoegd. ,,Dat zijn vogels die we hier ook wel hadden verwacht’’, zegt onderzoeker Martin Baptist van Wageningen Marine Research. Op Rottumerplaat hebben de vliegende aaseters het rijk alleen, zegt Baptist. ,,Als in het poolgebied een walvis aanspoelt, komen daar ijsberen en poolvossen op af. Die heb je hier niet, zelfs geen ratten.’’

Het 4,70 meter lange dwergvinviskalf spoelde op 25 november aan op het onbewoonde eilandje. Het dier is van de vloedlijn naar het duin gesleept en wordt met rust gelaten. Dat is zo besloten door LNV, Rijkswaterstaat en eilandbeheerder Staatsbosbeheer. Een doodsoorzaak is niet vastgesteld. Er is alleen een huid- en blubbermonster weggesneden voor een DNA-check en onderzoek naar het dieet van de walvis en de aanwezigheid van gifstoffen in het vet.

Hoe reageert de natuur?

De Wageningse onderzoekers gaan na hoe de natuur reageert op het kadaver. Een camera maakt ieder uur een foto. Aanvankelijk was er ook een plan voor een videoverbinding, maar dat lijkt niet haalbaar vanwege de beperkte mogelijkheden om data te verzenden.

'Het is maar goed dat we de geur niet meekrijgen'

De vinvis ziet er op het oog nog redelijk gaaf uit. Baptist: ,,Maar de laatste dagen zien we dat hij aan de buitenkant steeds ietsje meer naar zwart verkleurt. Dat betekent dat de rotting al flink op gang komt. Het verhaal wordt steeds wat smeriger. Het is maar goed dat we de geur niet meekrijgen.’’

De ontbinding zal waarschijnlijk een paar maanden in beslag nemen, schat Baptist. De proef op Rottumerplaat is de aanloop naar een groter experiment waarbij een dode walvis wordt afgezonken in de Waddenzee onder Schiermonnikoog. Het Programma naar een Rijke Waddenzee wil de voorbereiding in maart rond hebben, al is het daarna nog wachten tot zich een geschikte walvis - niet te klein, maar ook niet te groot- aandient.

440 walvisachtigen aangespoeld

Vorig jaar spoelden in Nederland 440 walvisachtigen of resten hiervan aan op stranden. In bijna alle gevallen (428) ging het om bruinvissen, blijkens de website Walvisstrandingen.nl . Op de oostpunt van Schiermonnikoog werd op 12 juli een halfvergane dwergvinvis van ongeveer 4 meter aangetroffen.

Nieuws

menu