Inspecteur Boelensschool op Schiermonnikoog wordt nevenvestiging van Dockinga College

FOTO PIXABAY

De Inspecteur Boelensschool op Schiermonnikoog zal in de loop van 2021 gaan fuseren met het Dockinga College in Dokkum. Dat besluit hebben de scholen genomen.
Lees meer over
Schiermonnikoog

Het laatste woord is nog aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, daar moet de fusie nog getoetst worden, op basis waarvan er wel of geen groen licht wordt gegeven.

De school op Schiermonnikoog was qua leerlingenaantal te klein geworden om zelfstandig door te gaan. Het aantal leerlingen schommelt de afgelopen jaren tussen de 20 en 30. Om als Waddenschool zelfstandig te kunnen blijven, zijn er volgens de wet minimaal 30 leerlingen nodig. Daarvoor is een aanvullende subsidie beschikbaar vanuit het ministerie van OCW.

De Inspecteur Boelensschool wordt een nevenvestiging van het Dockinga College, zo kan het voortgezet onderwijs op het eiland doorgaan. Naast de fusiegesprekken is de Inspecteur Boelensschool nog in gesprek met de plaatselijke basisschool Yn de Mande om een leer- en ontwikkelcentrum op te starten. Die gesprekken gaan nog gewoon door.

„Het bestuur van het Dockinga College ziet het als haar maatschappelijke opdracht om de Inspecteur Boelensschool een nevenvestiging te laten worden van de scholengemeenschap in Dokkum”, aldus Geert van Lonkhuyzen, dagelijks bestuurder van het Dockinga College.

Nieuws

menu