Eerste stap naar versterking dijk en duinen op Schiermonnikoog

Foto: Shutterstock

Een voorverkenning van 540.000 euro is de eerste stap naar het weer veilig maken van dijk en duinen op Schiermonnikoog.
Lees meer over
Schiermonnikoog

Het algemeen bestuur van Wetter-skip Fryslân geeft zijn zegen aan de lancering van dit project dat 55 miljoen euro zal kosten, bleek maandag in een commissiezitting. Het duurt nog een paar jaar voordat de gras- en asfaltbekleding van de dijk wordt aangepakt en er zand wordt aangevuld in de oostelijke duinen. Deze onderdelen van de zeewering bleken bij een inspectie in het najaar onveilig. In de voorverkenning wordt de hele klus op een rij gezet en wordt ook gekeken of er praktische combinaties te maken zijn met andere opgaven en initiatieven, bijvoorbeeld op het gebied van landbouw en natuur. Volgend jaar wordt een gebiedsproces opgetuigd waarin allerlei betrokkenen – overheden, Vitens, natuurorganisaties – meepraten over het winnende plan.

Die op het oog omslachtige route is nodig om te voldoen aan de strikte spelregels van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, waaruit het grootste deel van de operatie wordt bekostigd.

Nieuws

menu