Dijk en duinen Schiermonnikoog onveilig

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

De zeewering op Schiermonnikoog voldoet niet aan de veiligheidsnormen. Zowel de dijk aan de Waddenkant als de duinenrij vertonen gebreken.
Lees meer over
Schiermonnikoog

Dat heeft Wetterskip Fryslân geconstateerd bij een recente inspectie voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het algemeen bestuur is hierover maandagavond ingelicht in een commissievergadering. De reparatie laat nog vijf jaar op zich wachten.