Centrum Schiermonnikoog blijft autoluw

Een stille Reeweg op Schiermonnikoog in coronatijd. FOTO ILJA ZONNEVELD

Het centrum van Schiermonnikoog blijft ’s zomers autoluw. Op andere wegen worden snelheidsremmende maatregelen genomen.
Lees meer over
Schiermonnikoog

Deze zomer sloot de gemeente Schiermonnikoog het centrum voor het eerst af voor doorgaand autoverkeer. Uit tellingen is gebleken dat het aantal auto’s en vrachtwagens in het centrum daardoor flink lager was. Op de Middenstreek, Reeweg en Nieuwestreek werd 30 procent minder aan voertuigen geteld dan in 2019. De Langestreek werd daardoor wel wat drukker, maar dit leidde niet tot problemen.

De gemeente heeft daarom besloten ook de komende zomers het aantal auto’s, bussen en vrachtwagens te verminderen. Met vervoerders en organisaties zal daarover gesproken worden.

Tegelijkertijd wil de gemeente het te hard rijden aanpakken. Dit probleem speelt op de Heereweg, de Oosterreeweg en rond de nieuwe manege aan de Reddingsweg. Bij de Heereweg zijn al waarschuwingsborden geplaatst bij de groepsaccommodaties en heeft de politie extra opgelet. Dit leverde onvoldoende resultaat op, waardoor extra maatregelen nodig zijn. Hierover wilde de gemeente een inloopbijeenkomst houden, die wegens corona niet kan doorgaan. Aanwonenden en vervoerders worden online geraadpleegd.

Op de Oosterreeweg zorgen de hoge snelheden voor ongewenste trillingen en geluidsoverlast. Ook hiervoor zoekt de gemeente een oplossing. De vraag wordt verder gesteld of de Reddingsweg wel een maximum van 60 kilometer per uur moet hebben. Met veel recreatief fietsverkeer en ruiters is dit in de zomer niet passend.

Nieuws

menu