Buren Schiermonnikoog kunnen eigen vuurwerkvrije zone instellen

FOTO ROBIN UTRECHT

Bewoners van Schiermonnikoog kunnen zelf, vrijwillige, vuurwerkvrije zones instellen. De gemeente levert dan borden die het gebied markeren.

Het is niet zo dat mensen die geen zin hebben in vuurwerk zomaar een verbod kunnen uitvaardigen. De gemeente vraagt belangstellenden om met de buren in overleg te gaan en ervoor te zorgen dat iedereen in de zone het eens is met de afspraken.

Daarbij geldt de voorwaarde dat in elk geval de meerderheid van de buren erachter moet staan. Met degenen die niet mee willen doen, moeten afspraken worden gemaakt over waar zij hun vuurwerk toch kunnen afsteken.

Politie handhaaft zones niet

De vrijwilligheid blijft dan ook voorop staan en gemeente en politie kunnen de vuurwerkvrije zone niet handhaven. Als iemand de borden negeert, moeten de buurtbewoners die persoon er zelf op aanspreken.

Voor elke vuurwerkvrije zone zijn vier borden beschikbaar bij de gemeente Schiermonnikoog. Om daarvoor in aanmerking te komen, moeten aanvragers uiterlijk 16 december een lijst met handtekeningen van de buren inleveren. De borden zijn vanaf 27 december af te halen en moeten op 2 januari weer ingeleverd worden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Schiermonnikoog