Boeren Schiermonnikoog die veestapel met bijna 40 procent inkrimpen doen officieel pilot-verzoek

De zeven boeren die op Schiermonnikoog hun veestapel met bijna 40 procent inkrimpen, hebben officieel een verzoek ingediend om met hun aanpak GLB-pilot te worden.

Erik Visser van de Branding, een van de zeven boeren op Schiermonnikoog die samen een plan bedachten voor landbouw en natuur op het eiland.

Erik Visser van de Branding, een van de zeven boeren op Schiermonnikoog die samen een plan bedachten voor landbouw en natuur op het eiland. FOTO ILJA ZONNEVELD

Het GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) wil toekomstbestendig boeren stimuleren. De eilander agrariërs leveren koeien in (van 606 naar 375) om de stikstofuitstoot op het eiland te verlagen en zo de natuur te beschermen.

Lees ook | De zeven boeren van Schier willen samen de toekomst van het eiland en zichzelf veilig stellen

Ook gaan ze natuurvriendelijker werken. Een paar voorbeelden: er komt meer wateropslag, meer kruidenrijk grasland als stimulans voor de biodiversiteit en eiwitarmer voer voor de koeien die overblijven. Het GLB wordt gefinancierd met Europees geld. Aanvullingen komen van het rijk.

Stevige onderhandelingen

De aanvraag van de boeren had een formaliteit moeten zijn en de intentie was om die al in januari de deur uit te doen. De openstelling voor pilot-aanvragen werd echter uitgesteld tot half februari. Bovendien moesten de agrariërs het eerst definitief eens worden over de herverdeling van hun vee en de financiële consequenties. De onderhandelingen waren nog stevig en spannend.

Als het GLB-verzoek wordt gehonoreerd, dan komt er in totaal 2 miljoen euro beschikbaar voor dit en volgend jaar. Waarschijnlijk komt er ook voor de drie jaar daarna geld vrij. De provincie, die het initiatief steunt, staat in die periode garant voor 1,2 miljoen euro: 4 ton per jaar. Fryslân gaat er echter van uit dat dat geld vanaf 2023 uit het nieuwe GLB komt.

Compensatie

Een eigen kaasmakerij op Schiermonnikoog moet op de langere termijn zorgen voor compensatie van de inkomstenderving die de vee-reductie met zich meebrengt. Ook komt er een beleefboerderij met winkel. Voor de kaasfabriek komt nog een aparte subsidie van de provincie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Schiermonnikoog
Agrarisch / Landbouw
Duurzame landbouw