Minister Blok weigert overleg met Duitsland over lozingen bij Schiermonnikoog

FOTO ARCHIEF LC

Minister Stef Blok wil niet in overleg met Duitsland om milieu-eisen voor lozingen op zee beter af te stemmen, naar aanleiding van de gaswinplannen boven Schiermonnikoog.

Gaswinner ONE-Dyas wil enkele nieuwe gasvelden aanboren op de Nederlands-Duitse grens, 20 kilometer boven Schiermonnikoog. Het bedrijf kreeg onlangs toestemming van de minister om daarbij dagelijks tienduizenden liters vervuild productiewater te lozen op zee, vanaf een platform vlakbij de Duitse grens. Zo’n lozing is in Nederland toegestaan, maar op Duitse wateren verboden.

SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman vroeg de minister de regels tussen Duitsland en Nederland meer op elkaar af te stemmen. Ze verwees naar een advies met deze strekking van de Mijnraad.

‘Aanpassen naar aanleiding van één casus is onwenselijk’

Minister Blok wil dat niet doen. In antwoord op de Kamervragen schrijft hij dat het aan iedere EU-lidstaat is om zelf regels vast te stellen. ‘Het aanpassen daarvan naar aanleiding van een specifieke casus is onwenselijk’, vindt Blok.

De minister blijft er verder bij dat de gaswinning en ook de lozingen kunnen worden toegestaan. Hij wijst er wel op dat het bij de lozingen gaat om een ‘worstcasescenario’, en dat in de praktijk waarschijnlijk minder water in zee gaat dan is vergund.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Schiermonnikoog