Werkzaamheden snelfietspad tussen Ureterp en Drachten beginnen eind dit jaar

Het viaduct van de Hegebrechtsterleane over de A7: slechts een witte streep scheidt auto’s en fietsers. FOTO JILMER POSTMA

De werkzaamheden aan het nieuwe snelfietspad tussen Drachten en Ureterp beginnen eind dit jaar. Naar verwachting is het fietspad volgend voorjaar klaar.

De gemeenten Opsterland en Smallingerland hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om de ‘fietssnelweg’ te realiseren en hebben geld in de begroting gereserveerd.

Het snelfietspad moet de veiligheid van fietsers verbeteren en het gebruik van (elektrische) fietsen stimuleren. Het gaat om een veelgebruikte fietsroute langs de Hegebrechsterleane, tussen Ureterp en Drachten.

De Hegebrechsterleane wordt ingericht als erftoegangsweg, waarmee de maximumsnelheid wordt teruggebracht van 80 kilometer naar 60 kilometer per uur. De bestaande fietspaden, die nu aan beide kanten van de rijbaan liggen, worden vervangen door een vrijliggend tweerichtingsfietspad. Het wordt drie meter breed en ligt aan de westkant van de rijbaan.

De realisatie van de fietssnelweg wordt gecombineerd met groot onderhoud aan de Hegebrechsterleane. De projectkosten bedragen 1,5 miljoen euro, daarvan komt de helft uit subsidies, die zijn twee weken geleden binnengekomen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opsterland