Uit enquête Plaatselijk Belang Gorredijk blijkt voorkeur voor cultureel centrum De Skâns op huidige plek

Nederland, Gorredijk, 04-04-2019. Een kijkje achter de schermen van zalencentrum de Skans in Gorredijk. KM 45 Foto: Jilmer Postma

Cultureel centrum De Skâns in Gorredijk moet op de huidige plek aan de Loaijersstrjitte in Gorredijk blijven.
Lees meer over
Opsterland

Dit vindt een ruime meerderheid van de mensen die hierover een enquête van Plaatselijk Belang hebben ingevuld. Aanleiding voor de peiling, die volgens de opstellers representatief is, is het locatie-onderzoek dat De Skâns heeft laten uitvoeren. Naast de huidige plek is ook het parkeerterrein aan de Stationsweg een optie, net als bouwen bij de Burgemeester Harmsma School. De ruim vierhonderd respondenten hebben geen eenduidige voorkeur voor een alternatieve locatie.

Nieuws

menu