Vmbo-leerlingen worstelden in Gorredijk met het eindexamen scheikunde: 'Bij sommige berekeningen dacht ik: oké? Wat is dit?'

Lastig. Dat was de breed gedeelde mening van de vmbo-leerlingen van de Burgemeester Harmsma School (BHS) in Gorredijk over het eindexamen natuur- en scheikunde II. ,,Bij sommige berekeningen dacht ik wel: oké? Wat is dit?”

Docent Cees van Weperen.

Docent Cees van Weperen. Foto: Jilmer Postma

Lees meer over
Opsterland

Eerst even over de naam van het vak: natuur- en scheikunde II. ,,Eigenlijk is natuur- en scheikunde I, natuurkunde”, legt docent Cees van Weperen uit. ,,En natuur- en scheikunde II is scheikunde. Het wordt nu wat anders genoemd, omdat die vakken gemengd moesten worden. Maar veel is er niet veranderd.”