'Vaag en onduidelijk', weer weet de boer niet waar hij aan toe is. 'Soenen se it sa foarsichtich bringe om alles wat rêstich te hâlden?'

De maatregelen die vrijdagmiddag bekendgemaakt zijn, brengen nog steeds geen duidelijkheid, vindt Durk de Vries, boer in Beetsterzwaag.

Lieneke en Durk de Vries op de boerderij in Beetsterzwaag.  'Der moat in fertsjinmodel foar boeren wêze’, der moat perspektyf wêze.'

Lieneke en Durk de Vries op de boerderij in Beetsterzwaag. 'Der moat in fertsjinmodel foar boeren wêze’, der moat perspektyf wêze.' Foto Jilmer Postma

Lees meer over
Opsterland

Toeval of niet, deze week hebben Durk en Lieneke de Vries uit Beetsterzwaag het er nog met de kinderen over gehad: gaan we misschien ooit verhuizen van onze boerderij aan de Beetsterwei? Gaan we dan weer boer worden? ,,Dêr tinke je no oer nei’’, zegt Durk. ,,Dat hie ik tsien jier lyn net ferwachte.’’

Nieuws

menu